Koral - En nyhet

Treff: 9625

KORAL er et konsept som bidrar til økt fiskevelferd og økt lønnsomhet for oppdrettere, ved reduksjon av reduksjoner, louseegg og larver fjernes, andre sykdommer blir forhindret og karantantiden mellom generasjoner i anlegget kan reduseres.

KORAL skaper godt miljø i, under og rundt merden.

Systemet er patentert. Se video av KORAL i arbeid (klikk på linken)

 

 

 

   

Sammendrag av presentasjon pr 6.3.2018                              

Firmanavn

Hallgeir Solberg AS

KORAL (bilde)

adresse

Stokkøyveien 126,
7178 Stokkøy

Org.nr.

911 684 748

Mobil          

415 73 980

Postadresse      

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Web             

www.hallgeirsolberg.no

Kontaktperson/oppfinner/gründer

Hallgeir Solberg

 

 

KORT OPPSUMMERING

KORALer utstyr for rengjøring av oppdrettsanlegg og havbunn, samt oppsamling og filtrering av avfall fra rengjøringen.

KORAL bidrar til økt fiskevelferd og økt lønnsomhet for oppdretter, ved at begroingen reduseres, luseegg og larver fjernes, andre sykdommer forebygges, og karantenetiden mellom generasjonene i anlegget kan reduseres. KORAL skaper godt miljø i-, under og rundt merden. 


DAGENS SITUASJON:
SVÆRT LITE FOKUS PÅ RENHOLD I RÅSTOFFPRODUKSJONEN I NORGES STØRSTE NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON

Det er i dag svært lite fokus på rengjøring i- og under oppdrettsmerder. Dette er svært betenkelig, både med tanke på fiskens velferd, situasjonen med lus og parasitter, miljømessige forhold og ikke minst med tanke på at det er næringsmiddelproduksjon vi snakkerom. I øvrig næringsmiddelindustri er renhold helt elementært, -alt produksjonsutstyr må være rent og desinfisert, men når man flytter virksomheten ut i sjøen har dette ikke samme fokus. Det er ingen ting å utsette på renhold og hygiene etter at laksen er tatt opp av vannet, men det er ikke samme fokus så lenge den lever i sjøen.

Det eneste som blir rengjort er nøtene (for at fisken ikke skal kveles), og av og til rensefiskskjulene. Ringene blir kun rengjort mellom hver generasjon.

Dersom det vaskes, gjøres det med høytrykk og med roterende dyser. Disse føres langs nøtene ved hjelp av en autonom farkost (ROV) eller dysene blir senket og dratt opp og ned langs nøtene. Det brukes i dag så høye trykk at den mekaniske påvirkningen på linet har nådd eller er i ferd med nå et metningspunkt. Det finnes notleverandører som vurderer å komme med restriksjoner på både trykk og frekvens på spylingene, da det viser seg at det blir for stor slitasje på linet.

Ved disse operasjonene blir groen løsnet fra linet og virvles ut i vannmassene. Miljøet i nota blir svært dårlig mens dette foregår, eller i beste fall svært varierende alt etter strømretningen. Laksen har ikke mulighet til å rømme unna, og dette medfører at gjellene på laksen blir irritert av hybrider, alger o.l., noe som igjen gjør laksen mer sårbar for sykdommer som f.eks. AGD eller PD. Immunforsvaret reduseres gradvis for hver spyling.

Fortøyninger blir heller ikke rengjort, med mindre de blir skiftet. Bunnringen blir rengjort samtidig med ringene, altså mellom hver generasjon fisk. Flåtene blir sjelden rengjort med mindre de er på land eller skal flyttes. Dersom de blir rengjort, er det gjerne ved hjelp av dykkere, som da fysisk skraper overflatene under vann. Det sier seg selv at dette koster mye.

Noen bruker H2O2 eller hydrogenperoksid i lusebekjempelsen, og da dannes det «spotter» som ikke blir utblandet tilstrekkelig. Slike «spotter» «brenner» store skader på enkeltindivider av laksen, og er også med på å redusere styrken i linet siden hydrogenperoksid tærer på trådene.

Den mekaniske lusebekjempelsen er etter min mening en dyretragedie når man ser det med laksens øyne.

Kan ikke med min beste evne se hvordan dette hadde blitt godkjent behandling av individer i andre sammenhenger.

Når bunnringer, fortøyninger, ringer o.l. ikke blir rengjort, samles det opp Forrester, avføring, luseegg og larver samt andre organismer i de begrodde elementene.

I følge Nina Bløtcher, forsker ved Sintef Ocean (Tidl. Avd. for fiskeri og havbruk), så kreerer et oppdrettsanlegg ca. 49 ganger mere groe enn et naturlig habitat 3 – 4 kilometer unna.

Oppdrettsnæringen står for Norges største næringsmiddelproduksjon. Samtidig har næringen store utfordringer med lus og sykdom på fisken, noe som truer hele norsk oppdrettsnæring. Det er derfor svært betenkelig at renhold – som i praksis er forebyggende arbeid for bedre fiskehelse og godt miljø – ikke står høyere på agendaen i næringen.

Ved å gjøre rengjøring og oppsamling av avfall på en enkel og effektiv måte, vil KORAL endre på dette.

 

FREMTIDENS SITUASJON: GODT RENHOLD GIR SUNN OG GLAD FISK, LØNNSOMT OPPDRETT OG GODT MILJØ

KORAL er utstyr for rengjøring av oppdrettsanlegg og oppsamling av avfallet fra prosessene.

KORALs munnstykke, med roterende børster, føres langs flatene som skal rengjøres, som løsner og suger opp begroing, alger, lus og parasitter mm. Denne massen blir pumpet (suget opp) gjennom slanger opp i båt. I båten skal massen filtreres før den fraktes bort for viderebehandling, til gjødsel eller bioenergi.

 

               

 Notvask. Bilde fra ROV                                    Filtrering av vann                        Innsamling av avfall/Groe

 

Med denne metoden vil omtrent ingen ting av groe, luseegg og larver virvles ut i vannmassene, og miljøet i nota vil være som normalt under rengjøringsprosessen. Metoden reduserer også miljøbelastningene i havet under/rundt oppdrettsanlegg.

KORAL består av flere komponenter, (Det er søkt patent for hele konseptet)

 • Egenutviklet ejektor, (patentert prinsipp) og munnstykke montert på ROV, (Kan med tiden være flere typer ROV-er, eller egen utviklet munnstykke uten ROV).
 • Lavtrykkspumpe med stor kapasitet. (XYLEM)
 • Slanger (Tess)
 • Filter (Salsnes Filter)
 • Innsamling av avfall. Evt. BIORETUR

KORAL har flere typer munnstykker, som kan brukes både på nøter, ringer, fortøyninger, flåtebunnen, havbunnen under anleggene etc. 

Hele pakken skal i første omgang være mobil, og kan brukes fra servicebåt.

Gevinstene ved økt fokus på renhold kan være enorme:

 • Skal oppdrettsnæringen nå sine produksjonsmål, må det drastiske endringer til i driften
 • Oppsamling og gjenbruk/destruering av avfall er fremtiden (Forebygging av sykdommer, lus, etc)
 • Stort potensiale kan også ligge i ilandført materiale
 • Miljøbelastningen i og rundt oppdrettsanlegg blir redusert til et minimum
 • Oppdrettsnæringen må øke sin lønnsomhet, og en måte å gjøre det på er å redusere kostnadene
 • Minimale investeringer, kun til rengjøringsutstyr
 • Ellers utnytte de anleggene man allerede har

Veien videre?

Hallgeir Solberg AS har utviklet ejektoren og munnstykkene, og det er søkt patent på konseptet.

Det er gjennomført en pre-test for å teste sugeeffekten, denne var utmerket.

Arbeidstegninger er utført av Handfast AS, Leksvik

Det er inngått en intensjonsavtale om leie av filter fra Salsnes Filter AS, i test perioden.

Det er også inngått en intensjonsavtale med BIORETUR om innsamling av avfallet.

I disse dager (Per 6.3.2018) er det innvilget bidra fra Distriktsforsk. for dokumentasjon av løsnet materiale.

Sintef Osean vil foreta denne testingen.

Det er søkt Innovasjon Norge om midler fra Miljøteknologiordningen.

Test av prototype er jeg gjeng, og vil bli avsluttet som fort det er tilgang på begrodde nøter. This is a challenge right now, as the sea temperature is too low. Regner med ha sikre tester i april 2018.

Potensiale:

Ca. 1000 aktive laksekonsesjoner i Norge, ca. 5 lokaliteter pr KORAL

DVS. Ca. 200 solgte enheter i Norge, pluss utlandet.

 

Med vennlig hilsen,

Hallgeir Solberg