Hallgeir Solberg

 

HALLGEIR SOLBERG AS har som mål å utvikle enkle systemer til å øke fiskevelferden, forebygge sykdommer, redusere lusepåslag og øke lønnsomheten for havbruksnæringen. Gjennom å øke fokus på systematisk rengjøring og hygienetiltak også under vann, vi disse målene kunne nås. Alt av løsnet materiale under vaskeprosessene må samles inn og bringes i land for, enten destruksjon eller for videre behandling til videre utnyttelse.