Hallgeir Solberg - visjon

 

HALLGEIR SOLBERG AS har som visjon:
Bidra til at sjømatproduksjonen i verden foregår på en best mulig miljømessig og bærekraftig måte, samtidig som dyrevelferden settes i høysetet.